Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

פתיחת עוסק פטור

פתיחת עוסק פטור עם מקמל רואי חשבון

עוסק פטור הנו מי שפטור מתשלום מע״מ על העסקאות אותן הוא מבצע, כמו כן עוסק פטור איננו רשאי לקזז מע״מ בגין רכישות אותן הוא מבצע לצורך ניהול העסק שלו.

עוסק פטור מוגדר בחוק מע״מ בתור מי שמחזור עסקאותיו (נכון לשנת 2021) אינו עולה על סך של 99,893 שח.
חשוב להבין שעוסק פטור מוגדר לעניין מע״מ בלבד, הוא איננו פטור מתשלום מס הכנסה או ביטוח לאומי, על אף שלעתים עוסקים פטורים זכאים להקלות מסוימות גם מיתר רשויות המס.

פתיחת עוסק פטור מאפשרת לבעלי עסקים קטנים לנהל עסק עצמאי גם אם ההכנסות שלהם נמוכות, זאת על ידי דרישות מקלות אצל חלק מרשויות המס, ועלויות ניהול חשבונות נמוכות אצל רואה חשבון לעומת עלות ניהול עוסק מורשה או חברה בע"מ.

התאגדות כעוסק פטור דורשת מבעל העסק לפתוח תיקים בשלוש רשויות שונות, פתיחת תיק במע"מ, פתיחת תיק במס הכנסה ופתיחת תיק בביטוח הלאומי. לכל אחת מרשויות אלה יש לדווח באופן שוטף ושנתי על פעילות העוסק. ישנן אפשרויות לקבלת הטבות שונות בתור עוסקים פטורים, לדוגמה הקלות בדיווח השוטף וכן בתשלום מסים שונים, צרו אתנו קשר בכדי לקבל מידע על האופן הנכון לפתיחת עוסק פטור.

פתיחה וניהול תיק עוסק פטור באמצעות מקמל רואי חשבון

הדיווחים לרשויות כרוכים בטרחה רבה וכאב ראש לא קטן, מי שאיננו מיומן בכך יבזבז שעות עבודה רבות בפתיחת התיקים וחמור מכך, יעשה טעויות במילוי הדוחות השונים, הן השוטפים והן השנתיים, טעויות אשר עולות בקנסות ובחקירות ברשויות המס במקרה הגרוע יותר.

פתיחת תיק עוסק פטור באמצעות מקמל רואי חשבון מאפשרת לכם לדעת שהניהול החשבונאי והמיסויי שלכם נמצא בידיים טובות. רואה חשבון במשרד יפקח ויוודא כי הדוחות שלכם מוגשים באופן שוטף בזמן ובהתאם לחוק. במשרדנו מיוצגים מספר רב של עוסקים פטורים אשר זוכים לשירות אישי וקשוב.

משרדנו מקושר באופן ישיר למערכות המחשב של כל רשויות המס, התשלומים לרשויות נעשים בזמן ובאופן ממוחשב.

צרו אתנו קשר עכשיו על ידי השארת פרטיכם באתר או באמצעות הטלפון הישיר במשרד 03-7525876.

bottom of page