Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

שירותי ביקורת ועריכת דוחות כספיים

משרד מקמל רואי חשבון מספק שירותי ביקורת ועריכת דוחות כספיים למגוון עסקים ומכל ענפי השוק, חברות פרטיות, עמותות ושותפויות :

  • עריכת דוחות כספיים לחברות - השירות ניתן על ידי רואה חשבון במשרדנו אשר מכיר את החברה ואת פעילותה ובהתאם יכול לערוך את דוחותיה הכספיים לפני הביקורת, עריכת הדוחות נעשית בהסתמך על הנהלת החשבונות של החברה בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

  • ביקורת דוחות כספיים לחברות ומתן חוות דעת רואה חשבון מבקר - הביקורת נעשית על ידי שותף במשרד בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל כנדרש בעת ביצוע ביקורת לחברות פרטיות. מטרת הביקורת הנה מתן אפשרות לרואה החשבון המבקר לספק חוות דעתו על הדוחות הכספיים, כלומר לעדכן את המשתמשים בדוחות הכספיים כי אלו נערכו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים. למשרד מקמל רואי חשבון ניסיון רב שנים בביקורת דוחות כספיים של חברות פרטיות וגופים נוספים, הביקורת במשרדנו נערכת במקצועיות ויעילות לטובת לקוחותינו.

  • הכנת דוחות התאמה למס הכנסה - דוח התאמה למס נגזר מדוח רווח והפסד, עליו מבוצעות התאמות שונות על מנת להגיע להכנסה החייבת במס, בין אם מדובר ברווח הון, אחוזי פחת שונים או הוצאות לא מוכרות. דוח ההתאמה למס מוגש למס הכנסה בגין שנת המס שחלפה.

פנו אלינו לקבלת ייעוץ ושירות לעריכה וביקורת של דוחות כספיים.

לקביעת פגישת ייעוץ שאינה כרוכה בעלות התקשרו לטלפון במשרדנו 03-7525876

bottom of page