Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

פתיחת חברה

פתיחת חברה עם מקמל רואי חשבון

במידה והעסק העצמאי שלכם גדל או לחילופין במידה והעסק שלכם אינו מתאים לפעילות בתור עצמאי, עליכם לפעול באמצעות פתיחת חברה.

פתיחת חברה הנה הליך בעל משמעות חשבונאית ומשפטית, וכן כרוכה בעלויות הקמה ועלויות שוטפות ולכן יש לבצעה תוך הסתייעות במשרד רואי חשבון על מנת שפתיחת החברה תעשה באופן נאות ותוך המנעות מטעויות.

בניגוד לעוסק פטור או עוסק מורשה, חברה בע"מ, כלומר בעירבון מוגבל, הנה יישות הנפרדת מבעליה. ישנה הפרדה משפטית, חשבונאית ומיסויית בין החברה לבין בעל המניות של החברה.

מן הפן המשפטי, החברה הנה יישות משפטית נפרדת, יש לכך השלכות בפעילות השוטפת וכן במקרים של תביעות משפטיות. בניגוד לבעל עסק עצמאי אשר מזוהה באופן מוחלט עם העסק שלו, בעלים של חברה מוגן באופן יחסי מאחורי החברה אמנם ההגנה איננה מוחלטת וודאי שלא כאשר בעל החברה פעל בניגוד לחוק. בכל הנוגע לפן המשפטי של פתיחת חברה מומלץ להיוועץ עם עורך דין.

בפן החשבונאי מיסויי, ישנה הפרדה בין המיסוי של החברה עצמה לבין המיסוי של בעל המניות של החברה. בעוד שעל החברה חל מס חברות העומד כיום (נכון לשנת 2021) על 23%, על הבעלים עשוי לחול מס הן כעובד החברה והן כבעל המניות שלה בעת משיכת דיבידנדים. יש לציין כי בעלות על חברה מאפשרת מספר תיכנוני מס לגיטימיים אשר נועדו להקל בנטל המס החל על בעל המניות.

פתיחת חברה והתנהלות שוטפת מול רשויות המס

עת פתיחת חברה יש לפתוח תיקים אצל כל רשויות המס, כלומר מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי, כמו כן יש לשלם אגרות פתיחת חברה, לדוגמה לרשם החברות, וכן להכין תקנון ולפרט מי המנהלים בחברה ועוד. מדובר בפרוצדורה אשר מומלץ מאוד לבצע תוך הסתייעות בבעל מקצוע.

כמו כן, חברה מנהלת הנהלת חשבונות כפולה, וכן נדרשת להגיש מדי שנה דוחות כספיים המבוקרים על ידי רואה חשבון.

לקוחות משרד מקמל רואי חשבון נהנים מפתיחת חברה באופן מקצועי ותוך ליווי שוטף של רואה חשבון מהמשרד. אנו נדאג לפתוח עבורכם תיקים ברשויות המס, ולהכין את כל הטפסים באופן נכון, ניהול החשבונות של חברתכם יעשה באופן המקצועי ביותר ותוך מתן הסברים ותמונת מצב שוטפת של העסק שלכם.

לקבלת שירותי פתיחת חברה, משרד מקמל רואי חשבון עומד לרשותכם, קבעו איתנו פגישת ייעוץ שאינה כרוכה בעלות

 

בטלפון שמספרו 03-7525876, אנו נשמח לענות לכם על כל שאלה.

bottom of page